Informacja o konkursach

Akcja Katolicka ogłasza konkurs literacki „Jan Paweł II papież dialogu”. Forma: praca pisemna, prezentacja PowerPoint,

przedstawienie teatralne (do 10 min). Zgłoszenia u p. H Błaż, A Glazer, M Piróg. Wyłonienie uczniów do kolejnego etapu

nastąpi do 30 września.

   Muzeum w Brzozowie organizuje konkursy:

·         Przyrodniczo- literacki – 1 wiersz lub 1 opowiadanie,

·         Przyrodniczo – fotograficzny – 1 fotografia

·         Przyrodniczo – plastyczny – 1 praca plastyczna płaska lub przestrzenna

Wszystkie zgłoszenia do 27 wrześni

Szczegóły dotyczące konkursów dostępne są na tablicach ogłoszeń
w budynku szkoły.