"Dzień otwarty" w przedszkolu

W dniu 25 listopada 2010 r.  w Punkcie Przedszkolnym utworzonym  przy naszej szkole zorganizowany został „Dzień otwarty”.  Na uroczystość przybyli: dyrektor Wiesław Palka, zastępca dyrektora Marta Szczepek oraz rodzice dzieci 4 – 5 letnich.  Zarówno dzieci jak i rodzice z niecierpliwością oczekiwali chwili rozpoczęcia zajęć. Maluszki chciały pokazać przybyłym gościom swoje umiejętności. Mamy i tatusiowie chcieli zobaczyć,  jak  ich dziecko radzi sobie w przedszkolu,   jakie zrobiło postępy w ciągu trzymiesięcznego pobytu .
               Jako pierwsza, zajęcia z języka angielskiego,  poprowadziła p. Anna Orzechowska. 
 
       
Na 30 minutowej lekcji dzieci śpiewały piosenki, liczyły i utrwalały kolory. Zaprezentowały wierszyk, w którym wymieniały i pokazywały części ciała,  nazywając je  po angielsku. 
Na rytmice prowadzonej przez p. Mieczysława Dąbrowskiego przedszkolaki śpiewały piosenki takie jak: „Jedzie pociąg”, „Leśna orkiestra”, „Małgorzatka” oraz zagrały do 2 piosenek na instrumentach perkusyjnych.  
Rodzice byli zaskoczeni,  że ich dzieci tak ładnie śpiewają i tak dobrze radzą sobie z grą na instrumentach muzycznych.  
 Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej p. Dariusz Dudek przekazał zebranym krótkie informacje na temat prowadzonej terapii. Następnie z 6 osobową grupą dzieci zademonstrował przykładowe ćwiczenia i zabawy korekcyjne, które miały na celu  wyrabianie nawyku  prawidłowej postawy ciała.
Podczas zajęć zwracał szczególną uwagę na dokładność wykonywanych ruchów i zachowanie prawidłowej postawy w różnych sytuacjach.
 Na zakończenie, zajęcia zintegrowane poprowadziła p. Małgorzata Leń. Podczas dwóch 25 minutowych zajęć edukacyjnych dzieci opowiadały o swojej rodzinie, wspólnie ze swoimi rodzicami pracowały przy stolikach wykonując jesienne drzewo.
Po wytężonej pracy, która została w ciepłych słowach oceniona przez prowadzącą, mali uczniowie zaprosili swoich rodziców do wspólnej zabawy. Po zajęciach rodzice  wypełniali ankietę ewaluacyjną w której wszyscy stwierdzili, że taki dzień był im bardzo potrzebny. Mogli oni obserwować swoje pociechy na różnych zajęciach,  w różnych sytuacjach szkolnych. Wszyscy rodzice z zadowoleniem przyjęli informację, że jeszcze w br. szkolnym - w maju, będą mogli uczestniczyć w kolejnym „Dniu otwartym”. 
                                  Małgorzata Leń, Mariola Rzepka