„Mucha, pietrucha, zawierucha, mrówka ,krówka i wymówka, czyli ortografia na wesoło”

 

Język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Mają z nim problemy nie tylko obcokrajowcy, ale i sami Polacy. Warto zatem  naukę jego zawiłości zacząć jak najwcześniej. Już od najmłodszych lat. Niejednemu nauka ortografii spędza sen z powiek. Zanim pisownia  pewnych słów stanie się oczywista, a stosowanie zasad ortograficznych wejdzie nam w nawyk, upłynie wiele czasu. Pomocne jest czytanie książek, ale z tym bywa różnie.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uciekają się do różnych form ułatwiających poznawanie i utrwalanie zasad ortograficznych. I dobrze! Każdy sposób, który przynosi efekty, jest dobry.  


 
 
 

               W SP Nr 1 w Przysietnicy już po raz kolejny odbyły się wesołe, niecodzienne  zabawy - „Zabawy z ortografią”. W tym dniu było u nas wesoło! W emocjonujących zmaganiach nastawionych na poznawanie i utrwalenie ortograficznych zasad i oczywiście dobrą zabawę, wzięli udział uczniowie klas I - III. „Ortograficzne koło fortuny”, wypisywanie wyrazów na czas, ortograficzne zagadki, skojarzenia, plątaninki, wykreślanki  to tylko niektóre z zadań, z którymi mierzyły się dzieci. Organizatorki spotkania panie: A. Szarek, A. Szczepek, H. Pantoł  i M. Szczepek zadbały o jego wspaniałą atmosferę, a element rywalizacji między klasami sprawił, że uczniowie aktywnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

 
 
 
 

W tym dniu został rozstrzygnięty konkurs ortograficzny o tytuł „Klasowego Mistrza Ortografii”, który został przeprowadzony kilka dni wcześniej. Do współzawodnictwa stanęło --55-- uczniów klas drugich i trzecich. Wszyscy zmierzyli się z trudnymi zadaniami ortograficznymi. Pretendenci   do tytułu mistrza ortografii musieli wykazać się znajomością zasad. Rozwiązywali krzyżówkę ,ortograficzny rebus, uzupełniali tekst z lukami i wiele innych, wcale niełatwych zadań.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco;

      klasa II a

 Wiktor Gerlach – I miejsce

Natalia Rzepka – II miejsce

Anna Sobota   -   III miejsce

Tomasz Pytlak – wyróżnienie

   klasa II b

Maja Mazur-     I  miejsce

Nina Chudzikiewicz – II  miejsce

Oliwier Mokrzycki – III miejsce

Amelia Sobota – wyróżnienie

 klasa III a

Milena Kukulińska -  I miejsce

Kacper Klucz , Dawid Dereń – II miejsce

Wiktoria Leń, Dawid Sobota – III miejsce

klasa III b

Jakub Dereń – I miejsce

Gabriel Zubel – II miejsce

Luiza Kuczwał – III miejsce

Joanna Zagrobelna  - wyróżnienie


W trakcie spotkania „Klasowi Mistrzowie Ortografii” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy tego konkursu ortograficznego drobne upominki.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy dobrej znajomości zasad ortograficznych!

                                                                      

                                                                   A. Szarek, A. Szczepek, H. Pantoł  i M. Szczepek