Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych na rok szkolny 2019/2020

Urząd Miejski w Brzozowie od 2 września br. do poniedziałku 16 września br. włącznie przyjmuje wnioski o stypendiach i zasiłkach szkolnych na rok szkolny 2019/2020.

O stypendia szkolne ubiegać się mogą zamieszkali na terenie gminy Brzozów rodzice dzieci oraz pełnoletni uczniowie uczęszczający m. in. do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Podstawowym warunkiem starania się o stypendium jest kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto.

Wnioski należy składać w pok. 10 Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Wszelkich informacji udziela Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. nr 10, tel. 13 43 410 89.