Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia

 

3 listopada 2010 roku w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysietnicy odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA I PASOWANIA NA UCZNIA. Na ten dzień, kiedy pierwszoklasiści staną się pełnoprawnymi uczniami czekano niecierpliwie. Poprzedzały go liczne przygotowania czynione przez dzieci wraz z wychowawczynią oraz ich rodziców.
 
Uroczystość rozpoczęto od przedstawienia części artystycznej, w której dzieci w galowych strojach i z biretami na głowach udowodniły, że mogą otrzymać zaszczytny tytuł ucznia. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili ich rodzice, grono pedagogiczne, a także uczniowie starszych klas. Dyrektor Szkoły Wiesław Pałka skierował do pierwszaków ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej.
 
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego’’ dzieci złożyły uroczystą przysięgę, po której nastąpił kulminacyjny moment uroczystości – pasowanie na ucznia przez Dyrektora szkoły, który dotknięciem ołówka i zdaniem „pasuję cię na ucznia naszej szkoły’’ włączał dzieci do grona braci uczniowskiej.
 
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy pierwszoklasista otrzymał „Akt pasowania’’ oraz drobne upominki od starszych kolegów. Zakończeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
                                                                                                                                                                      Magdalena Dudek