Informacja

1. W dniach od 8 maja do 24 maja 2020 r. w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy oraz w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysietnicy nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Od 18 maja 2020 r. mogą być prowadzone na terenie szkoły i przedszkola jedynie zajęcia rewalidacyjne.   

                                                     Dyrektor ZS1 w Przysietnicy Wiesław Pałka

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

 Instrukcja mycia rąk
 
Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki
 

 

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek