Możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla uczniów klas I - III od 25 maja 2020 r.

            Minister Edukacji Narodowej podał, iż od 25 maja 2020 r. w klasach I - III szkoły podstawowej można na terenie szkoły organizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych (są to zajęcia świetlicowe, poszerzone o elementy zajęć dydaktycznych do których nauczyciel prowadzący zajęcia ma kwalifikacje).  Podjęcie takiej decyzji miało na celu umożliwienie rodzicom, którzy sprawują opiekę nad swoimi dziećmi w domu powrotu do pracy zawodowej.

W opublikowanym Rozporządzeniu zapisano, iż zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej nadal prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą.

W związku z powyższym proszę Państwa o wstępną informację, czy decydujecie się Państwo, aby Wasze dzieci od 25 maja br. uczestniczyły w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły, czy tak jak do tej pory pozostawały w domu. Chcę dodać, iż każde dziecko będzie realizowało zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizując podstawę programową kształcenie ogólnego.  W załączeniu warunki, które powinny być spełnione, aby można było prowadzić zajęcia na terenie szkoły. Bardzo proszę o uważne przeczytanie załącznika. Pragnę dodać, iż w przypadku, gdy dzieci, które nie ukończyły 8 lat nie będą uczęszczać do szkoły, rodzice mają prawo do zasiłku opiekuńczego, który  został przedłużony do 14 czerwca 2020 r.  Od 1 czerwca br. uczniowie klas I – VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Rodziców, którzy wstępnie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkoły proszę o przesłanie do wtorku do godz. 12.00 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. poniżej informacji.

                                                                                                          Dyrektor Wiesław Pałka

Dokumenty do pobrania

 

Zgłoszenie na zajęcia uczniów kl.I-III

 
  

Zgłoszenie na zajęcia uczniów kl.I-III

  

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 

Wzór

Zamierzam/y posyłać nasze dziecko/dzieci do szkoły:

Imię i nazwisko dziecka: ………………………   klasa ………………….

Imię i nazwisko dziecka: ………………………   klasa ………………….

Imię i nazwisko dziecka: ………………………   klasa ………………….

od dnia …………….  

Dziecko/dzieci będą przebywać  od godz. …………… do godz. ……….. w dniach od poniedziałku do piątku.  Uwagi ……………………………………………..

Dziecko/dzieci będą korzystać z  obiadów tak/nie

                                                                                           Imię i nazwisko rodzica ……………………………..