Funkcjonowania szkoły od 4 maja do 25 czerwca 2021r.

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 % uczniów uczy się w szkole/50 % uczniów pozostaje na nauczaniu zdalnym).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.

W dniach od 17 do 28 maja 2021 r. zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone zgodnie z harmonogramem:

 

 

Dzień tygodnia/data

Nauka w szkole

Nauka zdalna

Poniedziałek - 17.05.2021 r.

 

klasy: IV, Va, VIII

 

klasy: Vb, VI, VII

 

Wtorek - 18.05.2021 r.

.

Klasy: Vb, VI, VIII

 

klasy: IV, Va, VII

 

Środa - 19.05.2021 r.

 

klasy: Va, VII, VIII

 

klasy: IV, Vb, VI

 

Czwartek - 20.05.2021 r.

 

klasy:  IV, Vb, VIII

 

klasy: Va, VI, VII

 

Piątek - 21.05.2021 r

klasy: VI, VII, VIII

klasy: IV, Va, Vb

 

 

 

Dzień tygodnia/data

Nauka w szkole

Nauka zdalna

Poniedziałek - 24.05.2021 r.

 

klasy: IV, Va, VI

 

klasy: Vb, VII, VIII

 

Wtorek - 25.05.2021 r.

 

Egzamin

Egzamin

Środa - 26.05.2021 r.

 

Egzamin

Egzamin

Czwartek - 27.05.2021 r.

 

Egzamin

Egzamin

Piątek - 28.05.2021 r

Dzień wolny

Dzień wolny

 

 

  • Stołówka będzie funkcjonowała 8.00 do 14.00.   
  • Biblioteka będzie czynna od godz. 8.00 do 14.00 (w piątki do 13.30).
  • Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej będzie funkcjonowała w godzinach od 6.30 do 16.00 (w piątki do godz. 15.30).

Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone stacjonarnie na terenie szkoły lub zdalnie.

                                                                                  Dyrektor Szkoły  - Wiesław Pałka