Szczepienia uczniów od 12. roku życia

Punkt szczepień przeciw COVID-19 znajduje się w NZOZ Ośrodku Zdrowia w Przysietnicy. Szczepienia prowadzone są w każdy piątek od godz. od 8.00 do godz. 18.00. Aby dokonać szczepienia należy do środy zgłosić ten fakt w ośrodku zdrowia, telefonicznie lub osobiście.

Szkoła może być koordynatorem w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o zaszczepieniu dziecka  od 12. roku życia poprzez:

1. Zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu oraz kwestionariusza wstępnego wywiadu (dokumenty w załączeniu).

2. Współpracę z punktem szczepień (przekazanie deklaracji, umówienie szczepienia).

Jeżeli ktoś z Państwa chciały skorzystać z pośrednictwa szkoły, proszony jest o zapoznanie się z dokumentami, i ich wypełnienie oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły. Na kwestionariuszu w prawym górnym rogu proszę wpisać nr telefonu rodzica, aby pracownik punktu szczepień mógł przekazać informację o terminie szczepienia drugą dawką.

Załączniki:

Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna <<pobierz>>

Kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem przeciw COVID-19 <<pobierz>>