Świadczenie 300+ dla uczniów

Świadczenie „Dobry start” 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start