"Samemu Bogu - przez Maryję"

Chciał być królem? A skąd! Chciał być księdzem. Ale najpierw bawił się w księdza. Raz nawet wyspowiadał kolegów w prawdziwym konfesjonale. Innym znowu razem urządził procesję z baldachimem i sypaniem kwiatków. Przesiadywał w koronie…, owszem, ale rosnącego na podwórku kasztanowca.

A kiedy już wyrósł z tych zabaw, zapisał się do seminarium i został najpierw księdzem, potem biskupem, arcybiskupem i kardynałem. Był Prymasem Polski. A ludzie tak go kochali, że gdyby tylko mogli, obwołaliby go królem Polski. Jak myślicie – o kim mowa? ….

Oczywiście – mowa o błogosławionym już kardynale Stefanie Wyszyńskim. Był duchowym ojcem narodu, człowiekiem, który z Bożą mocą ocalił duszę i suwerenność Kościoła Katolickiego w powojennej Polsce.

 
 

9 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się akademia (dla klas I-III i IV – VIII), ku czci tego nieprzeciętnego człowieka. Jej celem było przybliżenie widzom sylwetki kardynała Wyszyńskiego, w przededniu jego beatyfikacji, oraz zainspirowanie młodych ludzi do zmagań o własną świętość i świętość naszych rodzin.

W akademii wzięło udział 13 osób, od klasy II do VIII. Aktorzy zaprezentowali scenę, gdzie chrześcijańska rodzina, po niedzielnym obiedzie, zasiada do lektury książki o Stefanie Wyszyńskim, by także nakarmić ducha. Rodzice i dzieci czytają domownikom historie z życia Stefana, a dziadzio podkreśla te wątki, które są najważniejsze i aktualne także dla nas. Domowa katecheza jest przeplatana kadrami prezentacji, tańcem oraz śpiewem.

Na zakończenie przedstawienia uczniowie złożyli na ręce nauczycieli i wychowawców teksty „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” z prośbą, by zapoznali swoich podopiecznych ze wskazaniami, jakie Prymas Wyszyński daje na temat  miłości bliźniego w praktyce.

Kardynał Stefan Wyszyński został ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego 12 września 2021r. Jego wspomnienie liturgiczne będziemy obchodzić 28 maja.

Błogosławiony kardynale Wyszyński – módl się za nami!

 

                                                                                             Janina Wolanin, Aneta Bąk, Paulina Bober