Inauguracja projektu MATHS ALIVE

4 października 2021 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy w ramach unijnego projektu Erasmus+ rozpoczęła się kilkudniowa wizyta gości z Rumunii, Słowenii i Portugalii. Grupa ta liczy 20 osób, w tym 6 opiekunów i 14 uczniów. Celem projektu jest pogłębienie kompetencji językowych młodych ludzi i zwrócenie uwagi na to, jak ważne w naszym życiu są umiejętności matematyczne i chemiczne.

Koordynatorką całego projektu ze strony polskiej jest Pani Anna Orzechowska – nauczycielka języka angielskiego w tej szkole. W pracach wspierają ją także inne anglistki – Pani Katarzyna Bednarczyk i Pani Edyta Kruczek.

 

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00. W atrium zgromadzili się wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Muzeum Regionalnego w Brzozowie, ZEAS-u, radni Rady Powiatu i Rady Gminy, sołtys Przysietnicy, księża naszej parafii oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich działającego w naszej miejscowości. Ze względu na obostrzenia epidemiczne w uroczystości wzięli także udział tylko uczniowie najstarszych klas z wychowawcami i nauczycielami.


 

Na początku spotkania zostały odegrane hymny państwowe Polski, Rumunii, Słowenii i Portugalii, a po nich podopieczni Pani Marty Szczepek i Pani Magdaleny Dudek z klasy 1 i 3 zaprezentowali polski taniec narodowy – krakowiak. Następnie dyrektor szkoły Pan Wiesław Pałka powitał serdecznie wszystkich gości, a Pani Anna Orzechowska i Pani Katarzyna Bednarczyk przedstawiły krótko cele i zadania całego przedsięwzięcia.


 

Głos zabrali także zaproszeni goście: sekretarz gminy Pan Waldemar Och i przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Lucyna Oboń, którzy podziękowali za zaproszenie, powitali wszystkich oraz życzyli owocnej pracy i miłych wrażeń z realizacji zadań projektowych.


 
 

W kolejnym punkcie programu uczniowie klas 2a i 2b pod kierunkiem Pani Haliny Pantoł i Pani Agaty Szarek zaprezentowali się w pięknej inscenizacji pt, ,,Calineczka” przygotowanej na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. Występ wzbudził aplauz widowni. Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

 
 
 

Po spektaklu została wyświetlona prezentacja multimedialna dotycząca systemów edukacji obowiązujących w poszczególnych krajach, a przeplatana była występami tanecznymi najmłodszych uczniów naszej szkoły – przedszkolaków przygotowanych przez Panią Annę Rafalską i Panią Justynę Klucz.


 
 

Kolejnym punktem poniedziałkowego programu było zwiedzanie przez gości budynku naszej szkoły. Uczestnicy spotkania odwiedzili część przedszkolną oraz sale lekcyjne i gimnastyczne, po czym udali się na przerwę obiadową. W drugiej części dnia przewidziana została dyskoteka, w której udział wzięła młodzież wraz z opiekunami. Aby uniknąć zbyt dużej grupy uczniów, zabawa odbywała się w dwóch pomieszczeniach. W atrium bawili się uczestnicy projektu, a na sali gimnastycznej – uczniowie klas 4-6. W tej części programu organizatorzy zaplanowali różne ,ciekawe zabawy integracyjne, które pomogły wszystkim lepiej się poznać i nawiązać przyjaźnie.

Po zakończeniu dyskoteki grupa młodzieży z Rumunii, Słowenii i Portugalii rozjechała się do rodzin, które zobowiązały się przyjąć gości do swoich domów na czas ich pobytu w naszej miejscowości.