INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Składanie podań do I klasy GIMNAZJUM na rok szkolny 2012/2013 od 16.04 – 27.04.2012 r. 

Podanie do pobrania poniżej   
 Podanie do gimnazjum 
   Podanie do gimnazjum

 

Trwają również zapisy do przedszkola.  

 

                                                                                                                                              ZAPRASZAMY