Informacja dotycząca - STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Od 1 października br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Będzie ono wynosić 456 dla osoby w rodzinie (do tej pory 351 zł). 

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

                                     Od 1 października kryterium dochodowe
                                   
dla osoby w rodzinie wynosić będzie 456,00 zł.

 

W związku z powyższym do 17 września wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać również rodzice / prawni opiekunowie uczniów (pełnoletni uczniowie)
z rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza powyższej kwoty
tj. 456,00 zł.

                                                                                                                                                                      inspektor mgr Anna Ryba  
                                                                                                                                                                     spec. ds. stypendialnych
                                                                                                                                                                     Wydz. OiP UM w Brzozowie