Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2012/2013

 
 
3 września 2012 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013  połączona z oddaniem do użytku nowego budynku gimnazjum oraz przedszkola, w którym uczyć się i bawić będzie prawie stu najmłodszych. Uczniowie będą mieć do dyspozycji nową salę gimnastyczną, a także stołówkę z zapleczem kuchennym.
 
Uroczystości rozpoczęto o godzinie 11.00 mszą świętą w kościele parafialnym pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa Józefa Michalika, po czym nastąpił przemarsz uczniów, zaproszonych gości i przedstawicieli rodziców do budynku szkoły na dalszą część programu. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m. in. posłowie i posłanki Józefa Hrynkiewicz, Bogdan Rzońca, Marek Rząsa, senator Alicja Zając, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, asystenci europosłanki Elżbiety Łukciejewskiej i posła Piotra Tomańskiego, sekretarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej – ks. prof. Jan Antonowicz, Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie - Jacek Wojtas, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – brygadier Bogdan Kuliga, I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – inspektor Andrzej Sabik, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - płk. dypl. Zbigniew Winiarski, radny Sejmiku Podkarpackiego - Tadeusz Pióro, w imieniu samorządu województwa – marszałek Sławomir Miklicz, o. Marek Inglot SJ z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Wojciech Walat, prorektor Politechniki Rzeszowskiej – dr hab. Adam Marciniec, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie - młodszy inspektor Ryszard Kornaga, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie brygadier Jan Szmyd, Komendantka Chorągwi Podkarpackiej ZHP – harcmistrzyni Władysława Domagała, proboszcz parafii i księża wikariusze, dyrektorzy Agencji Rynku Rolnego, Agencji Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i ZUS, wójtowie gmin powiatu brzozowskiego, radni Rady Miejskiej w Brzozowie i powiatu brzozowskiego, Przewodnicząca ZNP i „Solidarności”, lokalne media, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Brzozów, przedstawiciele wykonawcy prac na obiekcie – Res-Bud a także emerytowani nauczyciele szkoły.
Przed budynkiem Zespołu Szkół wciągnięto flagę państwową na maszt, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, m.in. przez wojewodę podkarpackiego Małgorzatę Chomycz, senator Alicję Zając i burmistrza Brzozowa Józefa Rzepkę, marszałka Województwa Podkarpackiego Sławomira Miklicza, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacja Wojtasa Następnie arcybiskup Józef Michalik poświęcił nowy obiekt.  
W dalszej części uroczystości, już na nowej sali gimnastycznej, głos zabierali: Małgorzata Chomycz – wojewoda podkarpacki, która m.in. powiedziała: Pierwszy dzień w szkole jest zawsze emocjonujący, szczególnie dla Was w Przysietnicy, kiedy rozpoczynacie nowy rok szkolny w prawie nowej szkole, fantastycznie wyposażonej, dlatego drodzy uczniowie, życzę Wam, ze szczerego serca, niech ten rok szkolny będzie dla Was wielkim, dobrym, pozytywnym wrażeniem. Życzę Wam, abyście każdy dzień w Tej szkole spędzali uśmiechnięci, zadowoleni, a oceny, które będziecie otrzymywać, satysfakcjonowały was i Waszych rodziców . Z rąk wojewody dyrektor Zespołu Szkół - Wiesław Pałka otrzymał encyklopedię. Zabierający głos burmistrz Brzozowa Józef Rzepka – jako gospodarz terenu, przedstawił stan oświaty w mieście i gminie.

 

Za wspieranie działań samorządu brzozowskiego w wielu dziedzinach, okolicznościowe pamiątkowe statuetki z rąk burmistrza otrzymali Pani Wojewoda Chomycz-Śmigielska, marszałek Sławomir Miklicz, Kurator Jacek Wojtas i europosłanka Elżbieta Łukacijewska – za pośrednictwem jej przedstawicielki. 
 
Podkarpacki
Kurator Oświaty w Rzeszowie, Jacek Wojtas, w swym wystąpieniu życzył uczniom i nauczycielom, aby ten nowy rok szkolny spełnił oczekiwania, aby był źródłem fantazji, uśmiechu i radości; nabywania wiedzy i umiejętności, które będą procentować w przyszłości. Inaugurując nowy rok szkolny wręczył dyrektorowi Pałce komplet piłek, aby – jak zaznaczył - służyły rozwojowi nie tylko duchowemu, ale także fizycznemu.

 
Dyrektor Wiesław Pałka otrzymał nagrodę kuratora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Życzenia dla nauczycieli i uczniów składali również parlamentarzyści, a w imieniu nieobecnych (posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej i posła Piotra Tomańskiego) – ich asystenci, przedstawiciel Starosty Brzozowskiego, uczelni wyższych oraz marszałek Sławomir Miklicz, przekazując okazjonalne listy gratulacyjne oraz symboliczne upominki dla szkoły. Część oficjalną uroczystości zakończyło przemówienie dyrektora Wiesława Pałki, który  podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w rozbudowę placówki oraz gościom przybyłym na uroczystość. 

Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów. Zaprezentowali oni parafrazę „Pana Tadeusza” wraz z Inwokacją ukazującą piękno Przysietnicy. Słowo poetyckie zostało wzbogacone przez prezentację multimedialną, do której zdjęcia  w większości wykonała pani wicedyrektor Marta Szczepek.

 
W główne role  Zosi i Tadeusza wcielili się uczniowie klasy drugiej gimnazjum, Oliwia Dąbrowska i Karol Szarek. Widowisko miało na celu ukazanie zarówno historii Przysietnicy, „naszej Małej Ojczyzny” (w znakomitej roli Historyka wystąpił Paweł Dereń), jak i rozwoju oświaty na naszym terenie na przestrzeni wieków, przede wszystkim zaś podkreślenie walorów nowoczesnej placówki, która właśnie została poświęcona i oddana do użytku. Powracający z zagranicy Tadeusz ogląda okiem przybysza naszą piękną szkołę i zachwyca się wszystkim, co tu się dzieje, a więc tym, jak przedszkolaki tańczą „Krakowiaka” (w opracowaniu choreograficznym p. Marty Szczepek i  p. Agaty Szarek),

 
zaś nieco starsze dzieci wykonują „Taniec chmurek”,

 
do którego choreografię przygotował p. Marek Grządziel. Na koniec bohater postanawia tu pozostać i uczyć się wraz z dawną przyjaciółką, Zosią. W finale nie mogło oczywiście zabraknąć pięknego poloneza w wykonaniu uczniów koła tanecznego działającego w ramach SDKU pod kierunkiem p. Barbary Słowik. Barwne widowisko (warto zwrócić uwagę na wspaniale dobrane kostiumy) uświetnił występ chóru wraz z zespołem instrumentalnym, którym przewodniczył p. Mieczysław Dąbrowski. Zaprezentowano pieśni patriotyczne, a także utwory o charakterze ludowym.  Dekorację przygotowały: p. Anna Rachwał i  Agnieszce Korfanty.
Program artystyczny został jeszcze powtórzony dwukrotnie: 7 września (w piątek) – dla całej społeczności szkolnej i 9 września (w niedzielę) o godzinie 15.00 – dla rodziców i dziadków, którzy nie mieli okazji go zobaczyć w dniu inauguracji.
Na zakończenie wypada podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości: Dyrekcji Szkoły – p. dyrektorowi Wiesławowi Pałce, p. wicedyrektor Marcie Szczepek, uczniom i ich rodzicom, a także nauczycielom, którzy nie żałowali wakacyjnego czasu,
 
m. in. p. Agnieszce Glazer, Małgorzacie Piróg, Agacie Szarek, Barbarze Słowik, Magdalenie Dudek, Halinie Błaż, Markowi Grządzielowi, Dariuszowi Dudkowi i Mieczysławowi Dąbrowskiemu.
Z okazji Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013 w naszej szkole została założona Księga Pamiątkowa, w której dokonało wpisów wielu znakomitych gości.

 
Nie szczędzili oni słów uznania dla w tego wszystkiego, co tu zobaczyli u progu nowego roku szkolnego 2012/2013: dla nowo otwartego obiektu, dla urokliwej okolicy, której piękno wysławiał program artystyczny,  a zwłaszcza dla ludzi – Dyrekcji, nauczycieli i społeczności lokalnej za ich trud, serce i starania, aby szkoła przybrała obecny wygląd.

                                                                                                                                                      Halina Błaż