Opłaty za świadczenia w przedszkolach w Gminie Brzozów

Obowiązujące opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brzozów:

Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę wynosi: 0,12% z 1500 zł = 1,8 zł *
Odpłatność za drugie dziecko w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę wynosi: 75% x 1,8 zł = 1,35
Odpłatność za trzecie dziecko w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę wynosi: 50% x 1,8 zł = 90 gr.

Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu wynosi:

o   1 zł - śniadanie
o   2,5 zł  - obiad
o   1 zł – podwieczorek

Naliczoną kwotę (za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za dożywianie) należy wpłacić  jednym przelewem na następujący rachunek bankowy:

ZEAS–Brzozów-Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, P-198,  nr rachunku: 24 8642 1113 2011 9317 3739 0041   z dopiskiem – „Za pobyt+żyw (imię i nazwisko dziecka/dzieci-nr domu)  Przedszkole

Wpłaty należy dokonywać do 10 każdego miesiąca. 

Wyjątkowo we wrześniu opłatę należy przelać do 18 września 2012 r.

Wzór dowodu wpłaty <<zobacz>>

Dodatkowa informacja
*Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1 500 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r.  Dlatego do obliczenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu bierzemy pod uwagę kwotę bazową 1500 zł.

 

 Treść Uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brzozów dostępna jest na stronie naszej szkoły w module Przedszkole.