Opłata za żywienie ucznia w ZS Nr 1

Opłata za żywienie ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej

Opłata za obiad dziecka w szkole podstawowej lub w gimnazjum wynosi 3,5 zł.


Naliczoną kwotę za wyżywienie należy wpłacić na następujący rachunek bankowy:

ZEAS-Brzozów–Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, P-198, 
nr rachunku: 24 8642 1113 2011 9317 3739 0041   z dopiskiem –
„Za żywienie (imię i nazwisko dziecka/dzieci, nr domu, klasa SP/GM) 

Wpłaty należy dokonywać do 10 każdego miesiąca.   Wyjątkowo we wrześniu opłatę należy przelać do 18 września 2012 r.

Opłata za wrzesień 2012 r. wynosi: 10 dni  x 3,5 zł= 35 zł

 

 Wzór dowodu wpłaty <<zobacz>>