Informacja w sprawie zapisów do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje, iż od 11 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r. prowadzone są zapisy do Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy.  

Zapisu dziecka można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 – 14,00 składając w sekretariacie przedszkola KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

·         Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2 lat i 6 miesięcy.

·         Przedszkole czynne jest w godzinach od 6,30 – 16,30.

·         W godzinach od 8,00 do 13,00 zapewniona jest bezpłatna: opieka, nauczanie i wychowanie.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania przedszkola i zapisów można uzyskać dzwoniąc pod  numerem telefonu 134349013.

                                                                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w  Przysietnicy
                                                                                                                                                                                         Wiesław Pałka

 Do pobrania

 KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
  KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.