Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje, że w dniu 23 maja 2013 r. w szkole podstawowej i gimnazjum obchodzone jest święto patrona szkoły - Marii Konopnickiej. Jest to uroczysty dzień noszący nazwę  „Święto Szkoły”.

Dzień ten jest wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  Ustalony został zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zajęcia w dniu 23.05.2013:

Godz. 8,30 – Uroczysta akademia

Godz. 10,30 – Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych – szkół podstawowych (dla uczniów, którzy wyrazili wolę oglądnięcia przeglądu)

Godz. 12,15 – Zakończenie uroczystości.

 

W ww. dniu „Przedszkole Samorządowe” w Przysietnicy wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy funkcjonuje zgodnie z ustalonym planem godzinowym (normalnie).

 

                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                                                       Wiesław Pałka