Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014

I.                    Kto może się starać:

Podstawowym progiem zwrotu pieniędzy za podręczniki są dochody - 456 zł netto (na rękę) na członka rodziny, a dla rodzin dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej – 539 zł netto.

Uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego maja prawo do dofinansowania bez względu na dochód.

Istnieje możliwość na wsparcie rodzin wielodzietnych, czyli takim w których jest co najmniej troje dzieci.
W tym przypadku dochody także nie stanowią kryterium przyznanej pomocy. 

II.                  W jakiej wysokości:

Rodzice dzieci z klas I-III szkoły podstawowej mogą liczyć na wsparcie do kwoty 225 zł, 
Rodzice dzieci z klasy V szkoły podstawowej mogą liczyć na wsparcie  do 325 zł,
Rodzice dzieci niepełnosprawnych nawet od 192 zł do 770 zł w zależności jakie podręczniki zostaną zakupione.

W tym roku programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z pośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

Zapraszam do szkoły w celu wypełnienia wniosku.  

Szczegóły na stronie www:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5005 3Awyprawka                                                                                                               

                                                                                                              Dyrektor  ZS1 w Przysietnicy
                                                                                                                            Wiesław Pałka