Stypendium socjalne - ważne!

Rodzice, których dochód na członka w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto, mogą starać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Informacje na temat warunków otrzymania stypendium, formularz wniosku można otrzymać
w Urzędzie Miejskim w Brzozowie – Wydział Edukacji .. (na parterze).

O stypendia można się starać do 15 września 2013 r.

                                                                                        Dyrektor ZS1 w Przysietnicy
                                                                                                  Wiesław Pałka