Bezpłatne dożywianie

Rodzice, których dochód na członka w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto, mogą starać się o przyznanie bezpłatnego dożywiania dla swoich dzieci.

Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzozowie.                                                                                    

                                                                        Dyrektor ZS1 w Przysietnicy
                                                                                    Wiesław Pałka