Opłata za żywienie ucznia w ZS Nr 1

Opłata za żywienie ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej

Opłata za obiad dziecka w szkole podstawowej lub w gimnazjum wynosi 3 zł.

Naliczoną kwotę za wyżywienie należy wpłacić na następujący rachunek bankowy:

ZEAS-Brzozów–Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, P-198, 
nr rachunku: 24 8642 1113 2011 9317 3739 0041   z dopiskiem –
„Za żywienie (imię i nazwisko dziecka/dzieci, nr domu, klasa SP/GM) 

Wpłaty należy dokonywać do 10 każdego miesiąca.   

Opłata za wrzesień 2013 r. wynosi: 16 dni  x 3 zł= 48 zł

Obiady będą dostępne dla uczniów od poniedziałku 09.09.2013 r.

 

 Wzór dowodu wpłaty <<zobacz>>