Informacje dla rodziców i uczniów

1.       Ubezpieczenie ucznia w br. szkolnym wynosi 45 zł.  Pieniądze zbierane są do końca września.

2.       Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - 24.09.2013 r. godz. 16,30.

3.       Odpłatność za obiad dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum wynosi 3 zł.

4.       Odpłatność za posiłek dla dziecka przedszkolnego:

·         Śniadanie - 1 zł,

·         Obiad - 2,5 zł,

·         Podwieczorek - 1 zł.

5.       W roku szkolnym 2013/2014 w szczególności zwracana będzie uwaga nauczycieli na:

·         Frekwencję uczniów na zajęciach,

·         Zachowanie się uczniów w szkole, poza szkołą,

·         Estetyka prowadzenia zeszytów przedmiotowych,

·         Czytelnictwo.

6.       Do szkoły uczniowie przychodzą 15 minut przed lekcjami, nie wcześniej.

7.       W szkole obowiązuje „Regulamin stroju”, który jest dostępny na stronie www szkoły. 

8.       Jeżeli uczeń otrzymuje 3 uwagi, do szkoły wzywany jest rodzic.

9.       Za umyślne zniszczenia mienia szkolnego przez uczniów odpowiadają rodzice. Rodzice pokrywają straty finansowe zniszczeń.

10.   Uczniowie powinni zasiadać w odpowiednio dostosowanych do ich wzrostu ławkach:

·         Niebieska – wzrost ponad 173 cm,

·         Zielona – wzrost  od 158 do 172 cm,

·         Czerwona – wzrost od 143 do 157 cm,

·         Żółta – wzrost od 128 do 142 cm.

11.   Przypomina się uczniom o bezwzględnym zakazie wychodzenia ze szkoły, w czasie trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych, bez zgody nauczyciela. 

                                                                                                                   03.09.2013 r.