Opłata za przedszkole

Obowiązujące płaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brzozów:

1.       Za pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu rodzice nie ponoszą opłat.

Odpłatność za 6 i kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi: 1,00 zł /godz.

1.      Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu wynosi:

o   1 zł - śniadanie
o   2,5 zł  - obiad
o   1 zł – podwieczorek

Naliczoną kwotę (za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za dożywianie) należy wpłacić  jednym przelewem na następujący rachunek bankowy:

ZEAS–Brzozów-Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, P-198, 
nr rachunku: 24 8642 1113 2011 9317 3739 0041  
z dopiskiem – „Za pobyt+żyw (imię i nazwisko dziecka/dzieci-nr domu)  Przedszkole

Wzór dowodu wpłaty <<zobacz>>