Informacje dla uczniów

1.   Istnieje możliwości ubiegania się o dożywianie bezpłatne z Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Brzozowie. Dochód na członka w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł netto.

2.       Posiłki  na stołówce szkolnej wydawane są w godzinach od 11,35 do 14,45:

Na przerwach o godz:

11,35 do 11,45

12,30 do 12,45

13,30  do 13,40

14,25  do 14,45.

oraz po lekcjach.

Opłata za obiad dla ucznia SP i G wynosi 3 zł

3.       Opłaty PZU za ubezpieczenie uczniów – 45 zł zbierana jest do 30.09.2013.

4.       W szkole obowiązuje „Regulamin stroju”, który jest dostępny na stronie www szkoły. 

5.       Wyjazdy do teatru, kina, muzeum, na wycieczkę -  zasady organizacji:

a)      Wyjazd, wyjście jest organizowane dla danej klasy, jeżeli zapisało się i wpłaciło pieniądze minimum ½ klasy. Jeżeli zgłosiło się mniej uczniów niż ½ klasy, to dla tej klasy wyjazd jest odwołany.

b)      Rodzice decydują, czy wpłacają pieniądze na wyjazd, czy nie wpłacają. Udział w wyjściu, wyjeździe nie jest obowiązkowy.  

c)       Uczniowie, którzy nie biorą udział w wyjeździe, wyjściu mają zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć w połączeniu z inną klasą. Uczniowie, którzy nie jada na wycieczkę są w dniu wycieczki obecni w szkole.

6.       Wyjazd na zawody, konkursy

·         Uczniowie  do wyznaczonej godziny odjazdu  mają lekcje zgodnie z podziałem godzin. (Jeżeli wyjazd autokaru jest np. ustalony na godz. 10,00, to na 10 min przed odjazdem, nauczyciele będą zwalniali uczniów z lekcji).

·         Na zawody jadą tylko uczniowie biorący w nich udział oraz  rezerwowi, zgodnie z listą, którą sporządza nauczyciel wf.

·         Obowiązkowo każdy uczeń przynosi zgodę rodziców. Jeżeli zawody kończą się po lekcjach ucznia w danym dniu, rodzic na zgodzie może wskazać, na którym przystanku autobusowym powinno jego dziecko wysiąść.

·         Jeżeli uczniowie biorący udział w zawodach wrócą z zawodów, a ich koledzy z klasy jeszcze mają lekcje, to dołączają na lekcje do swojej klasy. Jedynie jeżeli do końca ostatniej lekcji pozostało mniej niż 15 minut, czekają do końca lekcji z nauczycielem, który był  opiekunem na zawodach. W tej sytuacji nauczyciel może zwolnić uczniów do domu.

·         Uczniowie w dniu zawodów przychodzą  do  szkoły z kompletem podręczników i zeszytów (zawody mogą być odwołane). W przypadku odwołania zawodów w dniu w którym były planowane, uczniowie, którzy mieli w nich brać udział  mają lekcje zgodnie z podziałem godzin.

·         Uczniowie na zawodach reprezentują szkołę. W zawiązku z tym zachowują się podczas wyjazdu wzorowo.

7.   Konkursy: Akcja Katolicka ogłasza konkurs literacki „Jan Paweł II papież dialogu”. Forma: praca pisemna, prezentacja PowerPoint, przedstawienie teatralne (do 10 min). Zgłoszenia u p. H Błaż, A Glazer, M Piróg. Wyłonienie uczniów do kolejnego etapu nastąpi do 30 września.

8.       Muzeum w Brzozowie organizuje konkursy:

·         Przyrodniczo- literacki – 1 wiersz lub 1 opowiadanie,

·         Przyrodniczo – fotograficzny – 1 fotografia

·         Przyrodniczo – plastyczny – 1 praca plastyczna płaska lub przestrzenna

Wszystkie zgłoszenia do 27 września.