Ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej

 

7 listopada  2013 r. odbyła się w naszej szkole ważna uroczystość- „Ślubowanie Klasy Pierwszej”.  Do ślubowania przystąpiło 21 pierwszoklasistów. Jak co roku ta piękna i wzruszająca uroczystość wzbudzała wiele emocji nie tylko u dzieci, ale także u rodziców.
 
Dzieci zaprezentowały program artystyczny. Recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce szkolnej. Po części artystycznej uczniowie odświętnie ubrani z powagą powtarzały słowa ślubowania.

 
Zobowiązały się być dobrymi Polakami, kochać Ojczyznę, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, być dobrymi kolegami, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

 
 
Pasowanie pierwszoklasistów przez pana dyrektora Wiesława Pałkę „wielkim ołówkiem” było potwierdzeniem przyjęcia do grona uczniów naszej szkoły. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz pamiątki od uczniów starszych klas. Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

                                                                                                       Renata Piegdoń