Spotkanie z Panem Pawłem Baranem

 
4 marca 2014r w grupie Biedronek i Słoneczek gościł pan Paweł Baran, mieszkaniec Przysietnicy, pasjonat astronomii i członek „Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii’’ oddziału w Warszawie.
 
Celem spotkania było dostarczenie dzieciom bodźca, który pobudzi ich ciekawość i skoncentruje aktywność na zagadnieniach związanych ze wszechświatem.

 
Pan Paweł zaprezentował dzieciom pokaz slajdów przedstawiających ciekawe zjawiska zachodzące w kosmosie: zaćmienie Słońca, zorzę polarną, kratery na Księżycu, planety, gwiazdy, itp.
 
W barwny sposób opowiadał o swojej pasji, a dzieci miały możliwość obejrzenia prawdziwego meteorytu. W trakcie spotkania przedszkolaki zadawały gościowi szereg interesujących pytań dotyczących omawianego tematu.
 
Wzbogaciły swój „kosmiczny słownik’’ i wiedzę o wszechświecie. Po spotkaniu zorganizowano w obu grupach wystawę prac plastycznych na temat „Kiedy patrzę w niebo…’’.

W imieniu dzieci i wychowawczyń serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Baranowi za spotkanie.

                                                                                                               M. Dudek, U. Szelest