Rekolekcje szkolne

 
Co roku, w okresie Wielkiego Postu dzieci i młodzież szkolna przeżywają swoje rekolekcje. Ich celem jest odnowienie i pogłębienie więzi z Panem Bogiem oraz z drugim człowiekiem w duchu miłości chrześcijańskiej.

 
W tym roku nasi gimnazjaliści odprawiali je poza parafią - w ośrodku rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Orzechówce. Było to wielkie przedsięwzięcie, w które zaangażowani byli nauczyciele, rodzice, kapłani oraz Dyrekcja szkoły.

 
W programie rekolekcji znalazły się: Eucharystia, spowiedź św., konferencje, praca w grupach, modlitwa, film oraz wspólne ognisko połączone ze śpiewem i pieczeniem kiełbasy.
 
Każdy mógł także znaleźć czas na refleksję na łonie przyrody, rozmowy z rówieśnikami, trochę sportu oraz chwile ciszy w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem.

Głównym rekolekcjonistą był ks. Marian Bocho. Uczniom bardzo podobały się głoszone przez niego konferencje, szczególnie ta o miłości i relacjach z rodzicami. Nauczyciele czuwali nad wychowankami, towarzysząc im we wszystkich spotkaniach. Rodzice natomiast dbali o kulinarną stronę pobytu. Wszyscy spisali się na medal. Kulminacyjnym punktem rekolekcji była Msza św., na której chętni uczestnicy wyznawali głośno, publicznie wiarę w Jezusa Chrystusa i powierzali Mu swoje życie.

<<galeria zdjęć>>

 
Dzieci ze szkoły podstawowej swoje rekolekcje przeżywały w parafii wraz ze swoimi wychowawcami i ks. rekolekcjonistą Józefem Florkiem.
 
Uczniowie brali udział w pogadankach z księdzem, prowadzili Drogę Krzyżową, śpiewali i uczestniczyli we Mszy św. Wszystkim towarzyszyła radosna atmosfera.

 
Co zostanie po tych rekolekcjach? Życie pokaże. Ważne, byśmy nigdy nie poddawali się i nie zniechęcali w dążeniu do nieba. Wszyscy módlmy się za naszą młodzież, by nie dała sobie odebrać łaski wiary w Jezusa Chrystusa, by miłość i mądrość prowadziły ich w codziennym życiu.