Fianał Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

Czternasta edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach, poświęcona była św. Janowi z Dukli.  Od wielu lat organizatorem  olimpiady jest Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Tegoroczny finał olimpijskich zmagań miał miejsce w Zespole Szkół nr 2 w Dukli, któremu patronuje św. Jan.

Ciepły, wiosenny dzień 20 maja był dla 30 gimnazjalistów - uczestników finału olimpiady, dniem pełnym emocji. Kilka minut po godz. 9:00 młodych finalistów, ich opiekunów, katechetów i zaproszonych gości przywitał dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ks. prałat Waldemar Janiga. Po krótkiej modlitwie i powołaniu jury, rozpoczęła się część pisemna finału. Po jej zakończeniu olimpijczycy oraz towarzyszący im katecheci, opiekunowie oraz goście uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w sanktuarium ojców bernardynów przez metropolitę przemyskiego ks. abp. Józefa Michalika

Po Mszy św. rozpoczęła się druga część finału. Ale zanim do niego doszło, musieliśmy przeczekać gwałtowną ulewę, która jakby uwzięła się na Duklę. Deszcz mocno bębnił  w dach sali gimnastycznej – miejsce finałowych zmagań – do tego stopnia, że słyszalność spadła prawie do zeraNa szczęście trwało to tylko kilkanaście minut i można było rozpocząć finał. Z 30 finalistów test pisemny wyłonił najlepszą dziesiątkę i teraz ona miała się zmagać o punkty w części medialnej i ustnej. 

Potem przyszedł czas na przemówienia, podziękowania i wręczenie nagród. Pierwsze cztery nagrody to pielgrzymki do Rzymu, za dalsze miejsca przyznano rowery, audioodtwarzacze, tablety i wieże. Wręczono także okolicznościowe statuetki i pamiątkowe medale ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym, pięknie wydane egzemplarze Biblii, albumy oraz dyplomy. Warto nadmienić, że nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymała cała finałowa trzydziestka.

Całość zakończono wspólnym obiadem z udziałem ks. arcybiskupa, zaproszonych gości, organizatorów, katechetów oraz młodych olimpijczyków. 
      Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice gimnazjum - Dorota Cyparska - ucz. III B , która zajęła 15 miejsce, zaś Agnieszka Mazur - ucz. III A zajęła 17 miejsce. Wspomnijmy tylko, że w trzech etapach, łącznie brało udział 4 000 olimpijczyków i nasze dziewczyny uplasowały się na wysokich miejscach. Obydwie otrzymały pamiątkowy dyplom, nagrodę książkową i statuetkę i sprzęt audio. 

Dorota otrzymała również wieże 'Pionner', a Agnieszka - odtwarzacz 'MP4 Sony'. Opiekunem dziewczyn był ks. Adam Świsterski