Wyprawka szkolna - informacja

Składanie WNIOSKÓW o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustala się na okres od dnia 05.08.2014 r. – dnia 05.09.2014 r.  w sekretariacie szkoły.

- wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły,
- we wniosku zawarte są zasady otrzymania dofinansowania.