Sprostowanie dotyczące zestawu podręczników w gimnazjum

Uczniowie klas II i III gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 kupują następujące „zeszyty ćwiczeń do języka polskiego„:

 

 - zeszyt ćwiczeń „Między nami” Zeszyt ćwiczeń dla klasy II Gm, część I i II,

- zeszyt ćwiczeń „Między nami” Zeszyt ćwiczeń dla klasy III Gm, część I i II.