Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Od najbliższego poniedziałku tj. 20 sierpnia w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy uruchomiony zostanie oddział do którego można przyprowadzać dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice pracują i nie mają możliwości sprawowania nad dziećmi opieki. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16:30.

Wszystkie dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola zapraszamy na zajęcia adaptacyjne, które odbywać się będą od poniedziałku 27 sierpnia w godz. od 9:00  do 12:00.

Pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola odbędzie się w budynku Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy w najbliższy piątek 24 sierpnia 2018 r. o godzinie  17:00.

                                                                                                                                      Dyrektor Wiesław Pałka