Kwoty i zasady dokonywania płatności za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu

 

1. Odpłatność za posiłki:

Śniadanie: 1,50 zł

Obiad: 3,00 zł

Podwieczorek: 1,00 zł

2. Odpłatność za świadczenia w przedszkolu:

2.1  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-13. Za każdą rozpoczętą godzinę ponadprogramową naliczana jest opłata w wysokości 1,00 zł. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza z tej samej rodziny dwoje lub więcej dzieci, opłatę obniża się o 50% na drugie i kolejne dziecko.

Opłata nie dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce. Zgodnie z przyjętą w przepisach oświatowych zasadą dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku – rocznik 2012).

2.2  Należności naliczone są za każdy miesiąc z góry. Podstawą do naliczania jest deklaracja rodziców dot. posiłków i godzin pobytu dziecka w Przedszkolu.

Wszelkie zmiany deklarowanych posiłków lub godzin opieki przedszkolnej należy dokonywać w sekretariacie przedszkola. Zmiany następują ze skutkiem od następnego miesiąca. (Zmiana godziny pobytu dziecka lub deklarowanego posiłku zgłoszona np. 24 września będzie uwzględniona od 1 października).

Z uwagi na fakt, że podwieczorek jest posiłkiem planowanym, w przypadku wcześniejszego wybrania dziecka z przedszkola, kwota za podwieczorek nie będzie odliczana.

W przypadku całodniowej nieobecności dziecka w Przedszkolu, kwota za posiłki i naliczone z góry godziny opieki przedszkolnej zostaną odliczone w następnym miesiącu.

3.  Terminy regulowania należności.

Ostatecznym terminem dokonywania wpłat jest 15 dzień każdego miesiąca (np. za cały wrzesień dokonujemy płatności do 15 września). Prosimy o regulowanie kwot w terminie i wpłaty dokładnie tej kwoty (ani więcej ani mniej), która znajduje się na odcinku przekazanym przez wychowawcę.

Wszelkie wątpliwości dotyczące odpłatności proszę zgłaszać w sekretariacie przedszkola.

 

Aktualny numer konta: 

39 1020 2980 0000 2502 0095 9023

 W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem „Przedszkole”.