Uroczystość pasowania na ucznia


We wtorek 27 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego małego dziecka. To podniosła chwila, która pomaga dziecku zrozumieć, że chodzenie do szkoły jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem, z którego każdy może być dumny.

 
 

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie wierszy, piosenek, tańców, wytrwale ćwiczyli podczas prób. W tym dniu, od samego rana panowała świąteczna atmosfera.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wielu gości. W uroczystości wzięli udział dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy pan Wiesław Pałka , pani wicedyrektor Marta Szczepek, proboszcz parafii ks. Jan Smoła, zaproszeni  pedagodzy, przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, koledzy i koleżanki z klas II a, II b, III a i III b, a także rodzice.


 

 

Uroczystość prowadziły uczennice z klasy VI – Anna Rzepka i Emilia Sobota. Pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zgodnie z tradycją musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami wykonując piosenki i recytując wierszyki. Dzieci wspaniale odpowiadały na stawiane im pytania, dotyczące patriotyzmu i spraw szkolnych. Podczas występu pierwszoklasiści zaprezentowali się w pięknych układach tanecznych: zatańczyli  poloneza , układ z szarfami i taniec z laseczkami. Mimo tremy związanej z publicznym występem dzieci z lekkością i swobodą poruszały się po scenie. Goście często nagradzali małych artystów gromkimi brawami.


 

Po wspaniałym występie artystycznym nastąpiła część oficjalna. Jej punkt kulminacyjny stanowiło ślubowanie na sztandar szkoły, które odbyło się w niezwykle podniosłej atmosferze. Uczniowie w strojach galowych, z biretami na głowach, wspaniale prezentowali się na tle  dekoracji.

Przyrzekli, że będą dobrze i starannie wypełniać obowiązki ucznia, a swą nauką i zachowaniem sprawią radość rodzicom i nauczycielom.

 Oto treść ślubowania:

        „Ślubuję być dobrym Polakiem,

         dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

         Będę uczył się w szkole jak kochać Ojczyznę,

         jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

         Będę starać się być dobrym kolegą,

         swym zachowaniem i nauką

         sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”


Następnie p. dyrektor Wiesław Pałka dokonał ceremonii symbolicznego pasowania, dotykając dużym ołówkiem ramienia każdego ucznia i wypowiadając słowa: „Pasuję Ciebie na ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy”, a wychowawcy  wręczyli pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy.

W końcowej części uroczystości życzenia pierwszoklasistom złożyła delegacja uczniów z klasy II i III. Nastąpił też moment wręczania prezentów przez rodziców, słodkich rożków ufundowanych przez Radę Rodziców  i prezentów przygotowanych przez uczniów z klas II i III.

Na koniec były już tylko podziękowania, gratulacje i serdeczne życzenia. Pan dyrektor życzył pierwszakom, aby lata spędzone w szkole przyniosły im wiele sukcesów i radości, a rodzicom, by ich dzieci wchodzące w kolejny etap swego życia były radością i dumą. Przedstawiciele rodziców podziękowali panu dyrektorowi za dokonanie aktu pasowania i przyjęcie dzieci do grona uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy.

Rodzice uczniów bardzo zaangażowali się w przygotowania do uroczystości. Przygotowali dla wszystkich gości oraz swoich pociech niespodziankę, którą był słodki poczęstunek przy gustownie udekorowanych stołach.

Mamy  nadzieję, że ten tak uroczysty, a zarazem radosny dzień w życiu pierwszaków, na zawsze pozostanie w ich pamięci. Była to dla nas wszystkich chwila wyjątkowa, wzruszająca i ważna. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a swoim uczniom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

 Składamy gorące podziękowania Rodzicom uczniów klasy I a i I b , za nieocenioną   i bezinteresowną pomoc oraz zaangażowanie w przygotowanie tak ważnej dla dzieci uroczystości.


 

                                                                      Urszula Szelest, Renata Piegdoń