Plan rekolekcji szkolnych

Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy

ŚRODA 20.03.2019

(9:00 w kościele – 12:30 w szkole)

Rozpoczęcie o godz. 9.00 w kościele.

9:00 Zawiązanie wspólnoty w kościele

9:20 Przygotowanie i Nabożeństwo pasyjne (Pogrzeb Pana Jezusa)

         Powrót do szkoły

11:00 Przedstawienie dla wszystkich (atrium)

Kl. 1-5 sp

Kl. 6 – 8 sp i III gm

 

11:40  - 12:30

Film cz. 1 (50 min)

 

11:40  - 12:30

Katecheza  (ks. Łukasz)

 

Zakończenie godz. 12.30 w szkole. 

 

CZWARTEK 21.03.2019

(9:00 w szkole  – 13:00 w kościele)

Rozpoczęcie godz. 9.00 w szkole.

Kl. 1-5 sp

Kl. 6 – 8 sp i III gm

 

9:00  - 9:50

Film  cz.2  (50 min)

 

9:00-9:45

Katecheza  (ks. Łukasz)

10:00 – 10:45 Katecheza (ks. Łukasz)

9:50 – 11:40 Film

11:00 – 11:30 Śpiew i zabawy ewangelizacyjne

11:30 Wyjście do Kościoła

Wyjście do kościoła

 

12:00 – 13:00 Uroczysta Msza św. z nauką ogólną (na zakończenie rekolekcji)

 

Zakończenie godz. 13.00 w kościele.