"Rekolekcje-wyciągnięta ręka Boga"

„Rekolekcje Wielkopostne. Wyciągnięta ręka Boga.

Przyjdź, zanurz się w Jego życie. Prostsza będzie Twoja droga.

Może droga, którą idziesz jest zbyt kręta, wyboista,

może przy niej nie ma znaków, błądzi ten, kto z niej korzysta.

Po to są te rekolekcje, by Ci wskazać, inną drogę

jeśli tylko przyjdziesz na nie to Ja, Bóg Ci dopomogę.”

 

W dniach 20 i 21. 03. 2019r. w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy odbyły się rekolekcje szkolne - „W mocy Bożego Ducha”. Rekolekcje to zawsze czas szczególnej łaski, czas refleksji i powrotu do Boga. W tym roku rekolekcjom przewodził ks. Łukasz Sowa - były wikariusz naszej parafii, któremu na wstępie jeszcze raz serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, za głoszenie z mocą Chrystusowej prawdy i za wspólną modlitwę. Dziękuję także Dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za obecność, opiekę nad uczniami i świadectwo wiary.

 
 

W planie rekolekcji znalazły się katechezy tematyczne, przedstawienie, film, piękne nabożeństwo pasyjne oraz centralny punkt – wspólna Eucharystia. Spotkaniom towarzyszył śpiew i zabawy ewangelizacyjne. Wśród tematów podejmowanych przez Rekolekcjonistę były: Boża miłość, ludzki grzech, dwie drogi życia, problem nawrócenia i zaangażowania w życie Kościoła oraz współczesne prześladowania chrześcijan. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach i uważnie słuchali. Kto chciał, ten wiele skorzystał.

 
 
 

Do tych rekolekcji kilkunastu uczniów naszej szkoły z klasy 8, III gm. i 7 przygotowywało się w sposób szczególny. Stworzyli oni przedstawienie, które można by zatytułować „Chrystus w mocy Ducha – wczoraj i dziś.”  Młodzież, metodą pantomimy, przedstawiała sceny z życia Jezusa Chrystusa począwszy od zwiastowania poprzez cuda, aż po mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana. W drugiej części występu młodzi aktorzy ukazali współczesne choroby grzechu i wskazywali na sakramenty, jako te przestrzenie, gdzie Zbawiciel nieustannie ratuje, uzdrawia, podnosi i przygarnia człowieka do siebie. Ukazana była także rola modlitwy za grzeszników, która w Bogu tylko znany sposób pomaga im otworzyć oczy i serca, by wrócili do Pana.

Bądźmy pewni, że Duch Święty nieustannie nam towarzyszy w życiu. On jest Panem i Ożywicielem, Duchem Prawdy. Kto wzywa tego Ducha, nie będzie zawiedziony. Duchu Święty przyjdź i pociągaj nas do Chrystusa. Pouczaj nas, że Jedyną Prawdą jest Chrystus. Oczyszczaj nasze spojrzenie na Kościół i wzbudzaj w nas miłość do niego oraz poczucie odpowiedzialności za stan tej wspólnoty. Pomagaj nam przezwyciężać nasze słabości i grzechy, byśmy nieustannie i wytrwale podejmowali trud przemiany własnego życia. Kierunek jest jeden – zbawienie.

Jezusowi – chwała!

 

W akademii wystąpili:

Kamila Pietryka (lektorka prowadząca), Beata Birecka, Krystian Bogacki, Marcin Buczek, Nikola Data, Julia Dąbrowska, Nikodem Gosztyła, Patrycja Kornasiewicz, Karol Kukuliński, Martyna Mazur, Kinga Słysz, Jagoda Wojnarska, Mikołaj Wojnarski, Konrad Wolanin, Anna Zubel.                   

                                                                                                J.W.