ZAJĘCIA OTWARTE – SMERFUSIE


Jednym z ważniejszych założeń przedszkola jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków. Wspólnie świętowanie podczas uroczystości przedszkolnych,  spotkania z wychowawcami, jak również aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola, dają możliwość takiej współpracy. Swoje cele przedszkole osiąga też dzięki zajęciom otwartym organizowanym co roku w naszej placówce.


 Dnia 7 czerwca w najmłodszej grupie przedszkolnej – Smerfusie odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Tematyka zajęć dotyczyła kończącej się niebawem pory roku – wiosny. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach, chętnie przeliczały w dostępnym zakresie, nazywały kolory, a także dzieliły słowa na sylaby. List napisany przez Panią Wiosnę dostarczył dzieciom wiele radości, a rozwiązywanie zadań zgodnie z instrukcją nie sprawiło im najmniejszego problemu. Podczas zajęć otwartych dzieci utrwalały poznane wcześniej wiadomości, piosenki i zabawy kołowe.  Zagadki słowne dotyczące  zwierząt zamieszkujących wiosenną łąkę nie sprawiły dzieciom żadnych trudności. Podsumowaniem zajęć była praca plastyczno – techniczna, wykonana wspólnie z rodzicami. Piękne, kolorowe motyle  pokazały ile kreatywności i pomysłowości mają nasi milusińscy. Zwieńczeniem zajęć była wspólna zabawa  przy znanych utworach z dziecięcego repertuaru.


Podczas zajęć otwartych rodzice mieli możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojego dziecka, oraz ze sposobem pracy nauczyciela w przedszkolu. Dzień otwarty dostarczył zarówno dzieciom, jak i rodzicom wiele radości i pozytywnych emocji.

                                                                                                    J. Klucz