Informacja o podręcznikach i ćwiczeniach w roku szkolnym 2019/20

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje, iż w roku szkolnym 2019/2020 do wszystkich klas I-VIII szkoły podstawowej  podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dotacją nie są objęte podręczniki  do religii w klasach I-VIII SP

Lista podręczników do religii  <<zobacz>>