Ogłoszenie

1. Rodziców uczniów klas I-VIII zapraszamy na spotkanie ogólne, które odbędzie się w czwartek 19.09.2019 o godz. 17.00.

Przed spotkaniem ogólnym rodziców uczniów klas I-III zapraszają wychowawcy. Informacja o godzinie spotkania podana zostanie w zeszycie korespondencji. 

Po spotkaniu ogólnym rodziców uczniów klas IV-VIII zapraszają wychowawcy.

 

2. Opłaty za ubezpieczenie uczniów w kwocie:

-  44 zł w klasach I – VIII,

-  28 złotych w przedszkolu zbierana będzie podczas spotkania z rodzicami w dniu 19 września (czwartek).

3. Aby ubiegać się o stypendium socjalne rodzice winni do 15.09.2019 złożyć  wniosek w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (wydział edukacji pokój nr 10). Warunkiem uzyskania stypendium jest dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć 528 zł netto.