Od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do szkoły.

Oto kilka informacji na temat funkcjonowania szkoły i przedszkola od 18 stycznia 2021 r.

1. W klasach I-III zajęcia realizowane będą w systemie stacjonarnym, zgodnie z dotychczas obowiązującym podziałem godzin.

2. Uczniowie klas I-III mogą korzystać z zajęć świetlicowych w godzinach pracy świetlicy.

3. Stołówka funkcjonuje jak przed zawieszeniem zajęć w szkole.

4. Gabinety specjalistów: pedagoga, logopedy funkcjonują w sposób stacjonarny.

5. Biblioteka będzie funkcjonowała jak przed zawieszeniem zajęć w szkole.

6. Zajęcia rewalidacyjne w klasach I- III realizowane będą w sposób stacjonarny, w klasach IV – VIII zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony z rodzicami. 

7. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz. 16.30. Zajęcia odbywają się jak dotychczas – stacjonarnie.

8. Nauczyciele w klasach IV-VIII będą prowadzić zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.

 W załączeniu wytyczne MEiN, MZ i GIS dla uczniów  klas I-III szkół podstawowych -  <<zobacz>>

Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi. 

Rodziców odprowadzających swoje dzieci do przedszkola, szkoły proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad w częściach wspólnych (w szatniach, na korytarzach): zakrywania ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 m. 

                                                                       Dyrektor Szkoły  - Wiesław Pałka