Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Przedszkola Samorządowego w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów  do Przedszkola Samorządowego w  Przysietnicy na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.


 Lista kandydatów