Odbiór zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty i uzyskanym wyniku będzie można odebrać w dniu 9 czerwca 2021 roku od godz. 10.00 do 12.00 w sekretariacie szkoły.

Zapraszam osobiście uczniów klasy ósmej

                     Dyrektor ZS1 w Przysietnicy Wiesław Pałka