Informacja o płatności za dożywianie w szkole

KWOTA DO ZAPŁATY ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW SZKOŁY

W PAŹDZIERNIKU 

WYNOSI: 76 ZŁ

 DZIENNA STAWKA ZA OBIAD WYNOSI 4,00 ZŁ.

NR KONTA:

 10 1020 2980 0000 2302 0091 2501

ZS 1 w Przysietnicy, Przysietnica 198, 36-200 Brzozów