Dzień Edukacji Narodowej

 

13 października 2021 roku w Zespole szkół Nr 1 w Przysietnicy odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Reżyserami tego wydarzenia były dwie polonistki - pani Agnieszka Glazer i pani Małgorzata Piróg. Na szkolnym atrium, ze względu na obostrzenia epidemiczne, dwukrotnie zebrała się społeczność całej naszej placówki. W uroczystościach szkolnych uczestniczyli również przedstawiciele Rady Rodziców.

Na początku najstarsi uczniowie - ósmoklasiści przedstawili krótko genezę tego święta. Przypomnieli historię Komisji Edukacji Narodowej, jej zadania w zakresie organizacji struktur szkolnictwa, kształcenia młodzieży, rolę w kształtowaniu świadomości i wychowywaniu światłych obywateli - patriotów. Hasłem, które przyświecało dzisiejszej uroczystości, była szeroko rozumiana wdzięczność.

 
 

       Na szkolnej scenie pojawiali się uczniowie wielu klas, którzy prezentowali swoje różnorodne umiejętności. Taniec w rytmach portugalskich wykonali najmłodsi występujący, a były to sześciolatki z naszego przedszkola. Grupę przygotowała Pani Mariola Rzepka. Kolejni tancerze to uczniowie klas trzecich i pierwszej, którzy tradycyjnego, skocznego krakowiaka zadedykowali całej zebranej na atrium publiczności. Nad choreografią czuwały panie z edukacji wczesnoszkolnej- Marta Szczepek i Magdalena Dudek.

 
 
 

       Oczywiście nie mogło zabraknąć akcentu humorystycznego. Najstarsi uczniowie naszej placówki - uczniowie klasy ósmej, wcielili się w role tradycyjnych kred, bez których nikt z pewnością nie wyobraża sobie funkcjonowania placówki oświatowej. Zaprezentowali się w zabawnej scence z życia naszej szkoły zatytułowanej " Jak kredy problem rozwiązały". Nad tym fragmentem uroczystości czuwała polonistka- pani Małgorzata Piróg.   

 
 
 
 

         Akademia z okazji DEN nie mogła odbyć się bez tradycyjnych wierszy, piosenek, w których przeplatały się podziękowania  i słowa wdzięczności dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz wszystkich zatrudnionych w naszej szkole. Polonistka - pani Agnieszka Glazer przygotowała tę część akademii wraz z uczniami klasy piątej i szóstych. Na zakończenie części artystycznej  przedstawiciele szkolnego chóru i zespołu muzycznego przy akompaniamencie pana Mieczysława Dąbrowskiego i pana Daniela Dyki zaprezentowali się w dwóch piosenkach.

 

         Występy, tańce, piosenki wzbudziły aplauz zgromadzonej publiczności, wszyscy występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Na koniec głos zabrał Pan Dyrektor- Wiesław Pałka, dziękując wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia i życząc wielu sukcesów w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Słowa podziękowania, najlepsze życzenia i symboliczne kwiaty na ręce Pana Dyrektora Wiesława Pałki złożyli przedstawiciele Rady Rodziców.