Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130000 złotych.

Nazwa zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Załączniki

Zapytanie ofertowe <<pobierz>>

Formularz oferty <<pobierz>>

Wzór umowy <<pobierz>>

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>