MISJA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PRZYSIETNICY

       Wszyscy będziemy się starali, aby nasza szkoła była bezpieczna, przyjazna, rozwijała zamiłowania i zainteresowania uczniów, umożliwiała zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności pozwalających kontynuować naukę na kolejnych szczeblach kształcenia.
Absolwent naszej szkoły powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i przygotowaniem do życia w Polsce, krajach Europy i Świata.