Tu jesteś
Nasze zdjęcia

Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 29 listopada – informacja dla rodziców

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola – pozostanie w domach. Dlatego decyzją rządu jest przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.

Więcej…

 

Funkcjonowanie szkoły i przedszkola w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.

Drodzy Rodzice,  Drodzy Uczniowie

Od 9 do 29 listopada 2020 r. na obszarze naszego kraju zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz do 29 listopada przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII SP.

Oto kilka informacji na temat funkcjonowania szkoły i przedszkola od 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.:

Więcej…

 

List Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice!

 

Wiem, że nastały trudne czasy dla edukacji: bo nauczanie zdalne, bo realizacja podstawy programowej, bo ocenianie, wywiadówki, a jeszcze ten brak dostępu do komputera, czy Internetu. Zadania, sprawdziany, lekcje, brak czasu i inne pilne sprawy są zrozumiałe aż nad to, niech jednak nie staną się fasadą, która przysłoniłaby nam to, co w edukacji i w wychowaniu najważniejsze.

Więcej…

 

Informacja

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od dnia 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie klas IV–VIII w szkołach podstawowych. Jest to nietypowy dla nas wszystkich okres.  Dołóżmy wszelkich starań, aby nauczanie w tej formule było jak najbardziej efektywne.

Więcej…

 

Informacja o płatności za dożywianie w szkole

KWOTA DO ZAPŁATY ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW SZKOŁY W LISTOPADZIE  WYNOSI: 54 ZŁ

 DZIENNA STAWKA ZA OBIAD WYNOSI 3,00 ZŁ.

OBECNY NR KONTA:

 10 1020 2980 0000 2302 0091 2501


Z dniem 01.11.2020r obowiązują nowe zasady naliczeń za obiady szkolne. Począwszy od listopada każdy uczeń zobowiązany jest płacić kwotę za cały miesiąc

Więcej…

 

Życzenia Rady Rodziców z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 
 

Informacje ogólne dotyczące ubezpieczenia dzieci

1. Ubezpieczenie dzieci przedszkolnych.

Składka za dziecko: 30 zł

Suma ubezpieczenia: 18 000 zł

Składka zbierana do 30 września 2020 r.

Warunkiem ubezpieczenia jest zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, wpisanie na listę danych dziecka, Pesel dziecka oraz podpisanie przekazanych danych (oświadczenie zbiorcze) lub wypełnienie i przekazanie - oświadczenia indywidualnego.

Więcej…

 

Stołówka szkolna w roku szkolnym 2020/2021 (zmiana sposobu płatności)

Informujemy że z dniem 07.09.2020 r. rozpoczynamy żywienie uczniów w naszej stołówce szkolnej.

W roku szkolnym 2020/2021 opłaty za obiady dokonywane są  tylko w formie przelewu.

Wymagany termin opłat za obiady za m-c wrzesień 2020r. do 07-09-2020r. Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminu wpłat.

Więcej…