Tu jesteś
Reklama
Nasze zdjęcia

Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum  odbędzie się w dniu 10.09.2018 r. (poniedziałek). O godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie ogólne na atrium.  Po spotkaniu ogólnym - spotkania z wychowawcami, które planowane są w następujących salach:

Więcej…

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

 

W poniedziałkowy poranek 3 września 2018 r. cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy zebrała się w kościele parafialnym na uroczystej Mszy Świętej, która zainaugurowała Nowy Rok Szkolny. Licznie zgromadzeni uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne na czele z panem Dyrektorem Wiesławem Pałką prosili o łaski Boże potrzebne w rozpoczynającym się nowym roku edukacji. Mszę Świętą celebrował ks. katecheta Andrzej Urbowicz, ks. proboszcz Jan Smoła oraz ks. prof. Marek Inglot.

Więcej…

 

Kwoty i zasady dokonywania płatności za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu

 

1. Odpłatność za posiłki:

Śniadanie: 1,50 zł

Obiad: 3,00 zł

Podwieczorek: 1,00 zł

2. Odpłatność za świadczenia w przedszkolu:

2.1  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-13. Za każdą rozpoczętą godzinę ponadprogramową naliczana jest opłata w wysokości 1,00 zł. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza z tej samej rodziny dwoje lub więcej dzieci, opłatę obniża się o 50% na drugie i kolejne dziecko.

Więcej…

 

Tydzień adaptacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy

Wszystkie dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola zapraszamy na zajęcia adaptacyjne, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku (27 - 31 sierpnia br.) w godz. od 9:00  do 12:00.

Więcej…

 

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Od najbliższego poniedziałku tj. 20 sierpnia w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy uruchomiony zostanie oddział do którego można przyprowadzać dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice pracują i nie mają możliwości sprawowania nad dziećmi opieki. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16:30.

Więcej…

 

Informacja o podręcznikach i ćwiczeniach w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 do wszystkich klas I-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjalnej  podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej…

 

DZIEN EUROPEJSKI


W środę 20 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Europejskich. Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia we współczesnej komunikacji. Organizatorzy uroczystości przede wszystkim pragnęli zachęcić uczniów naszej szkoły do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną. Istotną rolę odegrało również propagowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.

Więcej…

 

DZIEŃ ZAINTERESOWAŃ


W dniu 19 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbyła się cykliczna już impreza zatytułowana ,,Dzień Zainteresowań” przygotowana przez p. Danutę Kościelną, p. Agnieszkę Mrozek oraz p. Katarzyne Kociubę.

Więcej…