Tu jesteś
Reklama
Nasze zdjęcia

Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy

Kwoty i zasady dokonywania płatności za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu

 

1. Odpłatność za posiłki:

Śniadanie: 1,50 zł

Obiad: 3,00 zł

Podwieczorek: 1,00 zł

2. Odpłatność za świadczenia w przedszkolu:

2.1  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-13. Za każdą rozpoczętą godzinę ponadprogramową naliczana jest opłata w wysokości 1,00 zł. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza z tej samej rodziny dwoje lub więcej dzieci, opłatę obniża się o 50% na drugie i kolejne dziecko.

Więcej…

 

Tydzień adaptacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy

Wszystkie dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola zapraszamy na zajęcia adaptacyjne, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku (27 - 31 sierpnia br.) w godz. od 9:00  do 12:00.

Więcej…

 

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Od najbliższego poniedziałku tj. 20 sierpnia w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy uruchomiony zostanie oddział do którego można przyprowadzać dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice pracują i nie mają możliwości sprawowania nad dziećmi opieki. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16:30.

Więcej…

 

Informacja o podręcznikach i ćwiczeniach w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 do wszystkich klas I-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjalnej  podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej…

 

DZIEN EUROPEJSKI


W środę 20 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Europejskich. Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia we współczesnej komunikacji. Organizatorzy uroczystości przede wszystkim pragnęli zachęcić uczniów naszej szkoły do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną. Istotną rolę odegrało również propagowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.

Więcej…

 

DZIEŃ ZAINTERESOWAŃ


W dniu 19 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbyła się cykliczna już impreza zatytułowana ,,Dzień Zainteresowań” przygotowana przez p. Danutę Kościelną, p. Agnieszkę Mrozek oraz p. Katarzyne Kociubę.

Więcej…

 

MATEMATYCZNY CZAR PAR

 

Do tradycji Zespołu Szkól Nr 1 w Przysietnicy należy konkurs „Matematyczny Czar Par”, który cieszy  się dużą popularnością wśród uczniów.  W tym roku został zorganizowany 18 czerwca. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach – klas czwartych i piątych.  Uczniowie startują w parach, a sędziują im uczniowie klas szóstych.

Więcej…

 

WYCIECZKA DO RZESZOWA I MARKOWEJ


15 czerwca 2018 r. uczniowie klas szóstych i siódmej z Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa i Markowej. W stolicy Podkarpacia młodzież brała udział w zabawnym seansie filmowym pt. ,,Wyszczekani”. Jednak głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Więcej…